Măsuri de securitate în fermele de tip industrial

a. Circulaţia păsărilor pentru abatorizare

 • Se monitorizează fiecare transport cu privire la: ferma de origine, destinaţia şi traseul ce urmează a fi parcurs.
 • Se aplică procedura scrisă cu privire la documentele ce se vor elibera de DSV (Direcţia Sanitar Veterinară).

b. Circulaţia puilor de o zi pentru populare şi a ouălor de incubaţie

 • Se monitorizează fiecare transport cu privire la: ferma de provenienţă, destinaţia şi traseul mijlocului de transport.
 • Se folosesc cartoane de unică folosinţă pentru ouăle de incubaţie.
 • Cofrajele din PVC se spală şi se dezinfectează obligatoriu în vederea refolosirii.

c. Circulaţia ouălor pentru consum

 • Sunt utilizate ambalaje şi cartoane de unică folosinţă pentru transportul ouălor pentru consum.

d. Transportul furajelor combinate

 • Mijloacele de transport furaje se spălă şi se dezinfectează în afara fermei.
 • La intrarea în fermă funcţionează un dezinfector sau un covor cu dezinfectant.
 • Depozitarea furajelor în fermă se face în buncăre specializate, etanşe, pentru a evita pătrunderea în interior a păsărilor sălbatice.

e. Intrarea personalului în fermă

 • Trecerea printr-un filtru sanitar prevăzut cu trei încăperi (camera pentru echipamente de stradă, camera cu duş, camera pentru echipamentul de fermă).
 • Schimbarea îmbrăcămintei de stradă şi a încălţămintei cu echipament de fermă.
 • Folosirea tăviţelor dezinfectoare la intrarea şi ieşirea din filtrul sanitar.
 • Verificarea integralităţii gardurilor ce înconjoară fermele.

f. Alimentarea cu apă a fermei

 • Se interzice alimentarea fermelor din surse de apă deschise.
 • Alimentarea cu apă a fermelor se face din puţuri forate sau de la reţeaua publică de apă.
 • Tratarea antimicrobiană a apei se face conform regulilor de igienă în vigoare.

g. Adăposturile de creştere

 • Halele sunt etanşe pentru a evita pătrunderea în interior a păsărilor sălbatice şi a rozătoarelor.
 • La intrarea în adăpost există o tăviţă dezinfectoare pentru dezinfecţia încălţămintei şi un sistem de spălare şi dezinfecţie a mâinilor îngrijitorilor.