Aspecte legislative privind organizarea și acreditarea fermelor ecologice din România

Principalele acte normative care reglementează cadrul tehnic și organizatoric în care se produc, se procesează, se importă, exportă și se comercializează produsele agricole ecologice în România sunt următoarele:

  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice din 17 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38 din 7 martie 2001.
  • Legea nr. 38 / 7 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
  • Hotarârea de Guvern nr. 917 / 13 septembrie 2001, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.
  • Ordinul Minsterului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor nr. 70/2002 privind constituirea Comisiei pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în România.
  • Ordinul comun nr. 417/13.09.2002 și nr. 110/07.10.2002 al Ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Președintelui Autorității Naționale pentru protecția Consumatorilor, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea.
  • Ordinul M.A.P.A.M. nr. 527/29.08.2003 – Reguli privind sistemul de inspecție și certificare în agricultură ecologică.
  • Ordinul Ministrului nr. 186/2002 privind aprobarea cerințelor de inspecție și a măsurilor de precauție din cadrul programului de inspecție și înregistrarea operatorilor pe piața produselor agroalimentare ecologice.
  • Ordinul Ministrului nr. 721/2003 privind aprobarea Regulilor privind importul și exportul produselor agroalimentare ecologice.
  • Reglementarea Consiliului C.E.E. nr. 834/2007 (consolidată) privind modul de producție ecologică a produselor agricole și prezentarea sa pe produsele agricole și alimente.
  • Legea exploatațiilor agricole nr. 166/2002. Aceasta prevede facilități pentru agricultura ecologică prin subvenția pe produs. Prin urmare, această lege stimulează practicarea agriculturii ecologice în exploatațiile agricole familiale.